Geachte heer Ratelband, deze donderdag bestaat de achterkant van De Telegraaf uit een oproep aan de Nederlandse bevolking om zich te verzetten tegen Jodenhaat/antisemitisme.

De strekking is: kritiek op Israël is prima, maar mag niet leiden tot haat tegen de Joodse gemeenschap in Nederland.

Wij hopen dat deze tekst onderschreven wordt door zoveel mogelijk bekende of steenrijke Nederlanders.

Mensen die al hebben toegezegd zijn Albert Verlinde, Jort Kelder, Henk Bres, Jan Peter Balkenende, Youp van 't Hek, Geert Wilders e.a. Hierbij willen we u vragen of u ook mee wilt doen, en deze tekst kan onderschrijven. We zouden dat enorm op prijs stellen want het geeft het krachtige signaal dat wij op dit moment hard nodig vinden.