Uit het leven

Tiny Mulder, op 4 november op eenentachtigjarige leeftijd in Jellum overleden, was een Friese verzetsstrijdster, romanschrijfster, dichteres en journalist. De oorlog maakte haar strijdbaar, maar van heldenverhalen hield ze niet. ‘Dat verzetswerk was helemaal niet zo spectaculair. Het was vooral saai en droog, ik vond er niets aan.’ Ze deed wat ze dacht dat ze moest doen ‘en ik heb het er levend van afgebracht’.

Het stemde haar dankbaar, maar toen ze de boeken over de Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong las, werd ze kwaad. Het ging altijd maar weer over ferme jongens, stoere knapen. Nooit over al die moeders zonder wie ‘het slagen van het verzet onmogelijk was geweest’. In een VPRO-documentaire van Astrid Nauta vertelde zij hoe al die ‘onzichtbare’ moeders voor onderduikers eten hadden gekookt, bedden verzorgd, kachels gestookt. Bij haar thuis had tot het eind van de oorlog een Joods meisje ondergedoken gezeten. ‘Ik was nog naar Den Haag gegaan om haar ouders ervan te...