U heeft ons te pakken. Het vernieuwde, dikkere Vrij Nederland, ontworpen door Loes Koomen, ligt in uw handen. Voor degenen die VN al goed kenden, wordt het even wennen. Voor de nieuwkomers is het… ja inderdaad, nieuw. Onze beweegredenen en ambities heb ik de afgelopen drie weken toegelicht.

Nog één ding: waar gaat het Vrij Nederland eigenlijk om? Met een groot woord: om de cultuur, de stand van zaken van onze beschaving, een eeuwig onvoltooid bouwwerk.

Wij zijn een opinieweekblad, maar wij zeggen niet wat u moet vinden. Vrij Nederland biedt krachtvoer voor úw opinievorming. De redactie bestaat niet uit dominees, politici of onderwijzers. Het zijn journalisten. Zij gaan op pad, stellen vragen, zoeken dingen uit, houden zaken tegen het licht. En daarin zijn ze onafhankelijk. Het vrije woord is het enige gebod.

Links? Ja, als dat betekent dat Vrij Nederland vooruitstrevend is, strevend naar meer beschaving, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, kwaliteit van leven. Niemand is...