22-03-2008
Door Jeroen Vullings

Dat Gerard Reve en Willem Frederik Hermans, toen ze beiden in de jaren veertig, vijftig nog jonge aanstormende schrijvers waren, bevriend raakten, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Samen tegen de rest van de wereld. Lak aan het literaire establishment. Een front vormen tegen uitgevers. Maar dat die vriendschap, zo blijkt uit de inzichtelijke brievenbundel Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel, voortkwam uit een gevoel van verwantschap, is interessanter.