Hoe ver gaat de offerbereidheid van Balkenende? Sinds vorige week sloopt de premier het ene na het andere heilige huisje.

Hij ziet nu hoe er wordt gemorreld aan twee belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord: de strikte hantering van de begrotingsregels en het handhaven van de huidige AOW-leeftijd. Zijn taboes gaan op de helling. Dat is ongetwijfeld politiek lastig voor hem, maar voor de Nederlandse economie is het een zegen dat het kabinet zichzelf in deze crisistijd permitteert om taboedoorbrekend na te denken.

 

Laten we eerst kijken naar de begrotingsregels. Dit is een stel afspraken (sinds 1994) over hoe de overheid met ons geld omgaat: de regels disciplineren de politiek bij beslissingen over inkomsten en uitgaven. Zo ligt de groei van de uitgaven al vast voor de hele kabinetsperiode en mag het kabinet niet zomaar belastingen verhogen om meer uit te kunnen geven. Begrotingsregels dienen nobele doelen. Ze voorkomen politiek opportunisme, bijvoorbeeld van politici...