Ligt de Vernieuwing van de Rijksdienst op koers? Als u bij deze zin een gaap al moeilijk kunt onderdrukken, lees dan vooral niet verder. Het antwoord is namelijk: dat kan ik u helaas niet vertellen.

Als u nu nog aan het lezen bent, zijn we gezellig onder elkaar: mensen die het wel belangrijk vinden dat de rijksoverheid goed functioneert; mensen die het debat over de (te grote) omvang van het aantal rijksambtenaren voorafgaand aan de Kamerverkiezingen gevolgd hebben; mensen die het belangrijk vinden dat er enig verband zit tussen beleidsvoornemens en uitvoering ervan. Mensen dus, die het, net als ik, een probleem vinden dat een programma dat was bedoeld om het aantal rijksambtenaren terug te dringen en de inhuur van externen evenzeer, veranderd lijkt in iets heel anders.

Hoe zat het ook alweer? Roel Bekker, oude rot in het ambtenarenvak, zou, als ‘veertiende secretaris-generaal’ deze kabinetsperiode uitvoeren wat politici hadden beloofd: het aantal beleidsmakende ambtenaren...