Je kunt – waar het politieke beloftes betreft die ambtelijk lastig zijn uit te voeren – niet wantrouwig genoeg zijn. Maar deze week is me gebleken dat wantrouwen soms ook misplaatst kan zijn.

Twee weken geleden schreef ik op deze plaats dat ik (mede namens u) met een kluitje in het riet werd gestuurd inzake de Vernieuwing van de Rijksdienst: voortgangsrapportages zonder getallen, ontbrekende voortgangsrapportages, jaarverslagen zonder getallen, et cetera. En dat allemaal over een onderwerp waar we ons in de aanloop naar de verkiezingen zo druk over maakten: 
de afslanking van de Rijksoverheid. Kortom: schande.

Niet alleen is de Derde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst inmiddels verschenen, er staan ook getallen in. En het ontbreken van het document twee weken geleden bleek een gevalletje rijksinterne communicatiepech waar geen verborgen agenda aan te pas was gekomen. De vraag of de Vernieuwing van de Rijksdienst op koers ligt, kan nu dus wel beantwoord worden. En...