De kunsten van de weinig bekende Johann von Neumann zijn misschien wel mooier en belangrijker dan die van Johan Cruijff, maar hoe ze aan de man te brengen?

Drie minuten stilte avant la lettre: klokslag twaalf uur werden op 10 februari 1928 in heel Nederland de telegraaf- en telefoondiensten platgelegd. Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz werd die dag in Haarlem begraven. Albert Einstein achtte Lorentz hoger dan alle anderen die zijn levenspad hadden gekruist. Maar in de canon van de vaderlandse geschiedenis die twee voorname historici onlangs samenstelden, zoeken we vergeefs naar zijn naam. Al spreekt uit de benamingen van de tijdperken die Jan Bank en Piet de Rooy onderscheiden (1800-1900: tijd van burgers en stoommachines; 1950-2000: tijd van computers en televisie) het besef dat wetenschap en technologie de samenleving ingrijpend beïnvloeden, de verhaaltjes die ze vertellen zijn nogal ouderwets. De kern van hun canon is een relaas over politieke twisten, kerkvaders en...