Lanoyes Hamlet

‘Een verlangen naar zuiverheid, maar weten dat je toch compromissen zult moeten sluiten.’ Zo omschrijft Tom Lanoye zijn opgroeiende prins Hamlet. Alles is ambigu, alles is onzeker, wat mannelijk is en wat vrouwelijk, handelen of niet handelen, macht of verbeelding. De Hamlet van Lanoye wordt belichaamd door de androgyne Abke Haring, als metafoor voor een adolescente persoonlijkheid die uniformiteit verafschuwt en tegelijkertijd zelf niet kan kiezen. In een reeks filmpjes legt Tom Lanoye prachtig uit hoe hij tot zijn Hamlet-interpretatie is gekomen.