Politiek en de boze burger

Vorige week dook hij weer eens op in de media: de kloof tussen burger en politiek. De PvdA had volgens minister Ronald Plasterk zwaar verloren bij de Europese verkiezingen omdat de partij ’te elitair’ was geworden. De doctorandussen van de partij hadden het contact met ‘de mensen uit de wijken’ verloren en moesten weer ‘leren luisteren’, aldus de voormalige topwetenschapper.

Maar is dat wel het probleem waar de PvdA, en eigenlijk alle voorheen zo grote middenpartijen mee kampen? Gaapt er momenteel een enorm gat van onbegrip tussen de ‘gewone man’ en de dames en heren in Den Haag? Volgens Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis in Nijmegen, valt dat reuze mee. In zijn kleine, prikkelende studie Het aanzien van de politiek laat hij zien dat het vertrouwen in de politiek sinds de jaren tachtig niet merkbaar is gedaald. In de jaren tachtig en negentig werd er bovendien ook al geklaagd over die beroemde kloof. En in de jaren zestig. En de jaren...