We zagen de golf van mijlenver aankomen, maar nu hij zo dichtbij is – in dit nieuwe jaar slaat hij op het strand – ziet hij er nog indrukwekkender uit dan we al dachten. Na mei 1945 begonnen onze bevrijde voorouders enthousiast baby’s te maken. De eerste lichting van deze babyboomgeneratie, geboren in 1946, bereikt in dit fonkelnieuwe jaar de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uit de meest recente bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gepubliceerd op de drempel van het nieuwe jaar, blijkt de omvang van deze grijze golf. In de afgelopen vijf jaar kwamen er 250.000 vijfenzestig-plussers bij, maar de komende vijf jaar beloopt de aanwas het dubbele: een half miljoen mensen, tien grote voetbalstadions vol. Telt Nederland nu 2,6 miljoen vijfenzestig-plussers, in piekjaar 2040 zijn dat er 4,6 miljoen.

Bij een sterk groeiende (beroeps)bevolking is zo’n grijze golf makkelijk op te vangen, zowel op de arbeidsmarkt als in de (overheids)financiën. Maar onze grijze...