We zijn -en worden- steeds liever voor elkaar. Dat hebben we te danken aan de wetenschap. Opperscepticus Michael Shermer over empathie, rationeel denken en de vrijheid om te zeggen wat je wilt.

Het plezier straalt van hem af. Michael Shermer heeft net ontbeten en brengt straks een bezoek aan het Martelmuseum. Thuis in Los Angeles heeft hij online al wat foto’s bekeken. Als hij erover vertelt, krijgt hij pretoogjes. ‘Ik kan niet wachten.’
Maar vat zijn interesse voor de spiets, rektafel of schedelkraker vooral niet op als teken van een sadistische voorkeur. Shermer is er slechts in geïnteresseerd vanwege het boek dat hij net heeft geschreven. In The Moral Arc betoogt hij opgewekt dat de wereld in de afgelopen eeuwen enorme morele vooruitgang heeft geboekt en dat het einde van die ‘morele boog’ nog lang niet in zicht is, zolang we geen rem zetten op rationeel denken.

Foto: Valentina Vos
Foto: Valentina Vos

Vooruitgang in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan vat Shermer op als ‘een...