Gedoe over de status van het referendum, onenigheid over de tekst van de grondwet, geruzie over stemwijzers – het debat over de Europese grondwet is totaal vervuild. Iedereen grasduint naar hartenlust in de vierhonderdachtenveertig grondwetsartikelen op zoek naar een citaat dat het eigen gelijk bewijst of – net zo effectief – het ongelijk van de tegenstander.

Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken klonk vorige week nog vastberaden: geen paniek, de kabinetscampagne voor de Europese grondwet moest ‘pas drie à vier weken’ voor het referendum van 1 juni beginnen. De ‘toeters en bellen’ konden maar beter nog even op de plank blijven liggen. ‘Het gaat erom in de laatste paar weken een geconcentreerde boodschap uit te dragen,’ onthulde Bot zijn meesterstrategie. ‘Als je te vroeg inzet, ebt het allemaal weg. Dan blijf je jezelf eindeloos herhalen.’ Kritiek van de Tweede Kamer op de passiviteit van het kabinet – dat zich zou gedragen ‘als een konijn in de...