David M. Farrell zal niet beseffen dat het aan hem te danken is dat binnen de PvdA voorlopig weer rust heerst. De Britse geleerde, verbonden aan de universiteit van Manchester, schreef in 2001 het boek Electoral Systems: A Comparative Introduction. Kort daarna hielden de Nederlandse sociaal-democraten voor het eerst directe verkiezingen voor het lijsttrekkerschap: werd het Jeltje van Nieuwenhoven, Klaas de Vries of Wouter Bos? En hoe moest je zulke verkiezingen aanpakken?

Partijvoorzitter Ruud Koole, politicoloog van beroep, trok Farrell uit zijn rijk gevulde boekenkast.
De Brit wist precies welke stemsystemen er in de wereld bestonden. De Amerikanen kenden het model van winner takes all: de kandidaat met de meeste stemmen kreeg het baantje, los van de vraag of hij ook de absolute meerderheid had gehaald. In Frankrijk stemden ze in twee ronden: de nummers een en twee moesten zich in de slotronde met elkaar meten. Onbevredigend vond Koole het Amerikaanse stelsel. Hij wilde geen...