Censuur!

Volgens de aankondiging beloofde de onlangs in Enschede geopende Scholingsboulevard ‘een unieke vorm van modern beroepsonderwijs’ te worden. Uniek is het nieuwe instituut zeker, maar niet zozeer vanwege de soepele doorstroming van vmbo naar mbo en de praktijkgerichte lesprogramma’s waarmee het zich zou onderscheiden. ‘Het is een complete chaos,’ meldt leerlinge Laura ten Brinke. ‘De roosters kloppen niet, er vallen ontzettend veel lessen uit, docenten worden soms voor hetzelfde uur in verschillende klassen tegelijk ingeroosterd, boeken arriveren te laat en ga zo maar door.’

Laura besloot met een Hyves-site op internet de onvrede onder medescholieren te mobiliseren. Gesterkt door de inmiddels vijfhonderd reacties die ze ontving, besloot ze het falende beleid van de vers aangetreden directie door middel van een actie aan de kaak te stellen.

In een pamflet riep ze iedereen op demonstratief present te zijn bij de officiële opening van de Scholingsboulevard. ‘Nadat ik een stuk...