Vrij Nederland deed onderzoek naar integriteitsschandalen in de Nederlandse politiek.

Door twee onderzoeken te combineren kon een lijst van 216 politieke affaires uit de afgelopen dertig jaar worden opgesteld. De volledige lijst is hier te vinden. Op zoek naar een specifieke persoon, partij, jaartal, gemeente of affaire? Maak dan gebruik van de zoekfunctie.

De analyse van het onderzoek naar de lijst van integriteitsschandalen in Nederland van 1983 tot 2013 vindt u hier.

Verantwoording

De criteria voor opname in de lijst ‘politieke affaires van 1983 tot 2013’:

– Het gaat om gekozen (of benoemde) politici die een functie hebben (of daarvoor kandidaat waren) bij gemeente, provincie, rijk, of een Europese of internationale instelling. Functies bij semi-overheden of andere publieke organisaties vallen erbuiten. Actieve politici bij de overheid hebben als wetgever of bestuurder een persoonlijke voorbeeldfunctie, meer nog dan anderen in openbare dienst.

– De affaire heeft na 1 januari...