De Verenigde Staten stellen een wapenembargo in tegen Venezuela. Chavez: u doet maar.

Chavez dreigt nu F-16’s te leveren aan Iran. De F-16’s zijn begin jaren ‘80 door de VS aan Venezuela geleverd. Voor reserveonderdelen en dergelijke is Venezuela op Amerikaanse naleveranties aangewezen. Zonder die onderdelen kan de vloot het niet zo lang volhouden en zal Venezuela de boer op moeten gaan bij alternatieve leveranciers, of zijn toestellen inderdaad maar moeten afstoten aan wie ze wil hebben.Het wapenembargo heeft ook voor Nederland een paar pikante aspecten:

# ook Nederland bouwde destijds mee aan de F-16 en geniet rechten op grond van de de 15%-clausule. Dat wil zeggen: exportorders van landen als Venezuela gingen in beginsel voor 15% naar onze industrie (Fokker, Stork nu, DAF, Philips). Omgekeerd krijgen wij dus ook te maken met de Amerikaans exportstop, voorzover dat naleveranties uit Nederlandse bedrijven zou betreffen.

# Nederland leverde in het verleden ook...