In vierentwintig penitentiaire inrichtingen in Nederland is de brandveiligheid onder de maat. De gebreken lopen uiteen van slecht functionerende brandwerende voorzieningen tot aan personeel dat de brandvoorschriften niet kent. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de Vrom-inspectie, de Arbeidsinspectie en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Die onderzochten dit voorjaar vijf cellencomplexen waarbij, net als bij het uitzetcentrum op Schiphol-Oost, sprake is van zogenaamde ‘unitbouw’. Het gaat om een detentieboot in Rotterdam, een detentiecentrum in Zeist, een tbs-kliniek in Balkbrug, een gevangenis in Doetinchem en een gevangenis in Lelystad. Volgens de inspecties zijn de resultaten representatief voor vierentwintig instellingen in Nederland.

En dan is nog niet eens álles onderzocht. De inspecties konden vaak niet vaststellen wat de eigenschappen zijn van de gebruikte bouwmaterialen met betrekking tot brandwerendheid en rookontwikkeling. Dit vereist nog ‘intensief...