Het proza van directeur Monica Sie is soms wat ondoorgrondelijk (‘…de unisono omhelzing van de beleidsconsensus…’), maar gelukkig zijn er ook de blogs van RenĂ© Cuperus en Menno Hurenkamp die de gewenste vernieuwing van de PvdA van peper voorzien. Een en ander moet in 2012 leiden tot een ‘aangescherpt politiek narratief’.