Het proza van directeur Monica Sie is soms wat ondoorgrondelijk (‘…de unisono omhelzing van de beleidsconsensus…’), maar gelukkig zijn er ook de blogs van René Cuperus en Menno Hurenkamp die de gewenste vernieuwing van de PvdA van peper voorzien. Een en ander moet in 2012 leiden tot een ‘aangescherpt politiek narratief’.