Van tijdschrijven kun je veel leren. Plasterk rijdt een scheve schaats door zich ‘tegen’ te verklaren.

De Onderwijsraad stuurde minister Plasterk van Onderwijs het rapport Naar doelmatiger Onderwijs; zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te verbeteren, en kreeg per kerende post een ingezonden brief van Plasterk in de Volkskrant. Onderwerp van de ministeriële toorn: tijdschrijven. ‘Ik ben er tegen dat leraren, die toch al zoveel moeten, nu nog een extra klus in de schoenen geschoven krijgen. Daarom zal ik het niet laten gebeuren dat ze moeten gaan tijdschrijven. Leraren hebben genoeg andere beslommeringen naast lesgeven, en op nog meer papier zit niemand te wachten.’ Een bezopen reactie van een toch doorgaans verstandige man.
Laten we eerst maar even op taalniveau naar dit citaat kijken.

‘… dat leraren, die toch al zoveel moeten [zijn leraren dan geen gewone werknemers die in ruil voor loon dingen moeten doen?], nu nog een extra klus [van grofweg een minuut...