Playlist pop

BONNIE ‘PRINCE’ BILLY – Er is een uitspraak van Churchill die door diverse generaties ouders is geparafraseerd in een poging de in hun ogen al te druistige jeugd in toom te houden. Iets met (politiek) links, jong en een hart en iets met ouder, (politiek) rechts en hersens. Het komt er op neer dat ieder mens grofweg dezelfde ontwikkeling doormaakt: van idealistisch tot behoudend. Het principe van die uitspraak is bij mijn weten nog nooit toegepast op popmuziek. Terwijl-ie daar toch vaak van pas komt. Veel muzikanten beginnen namelijk alternatief en dwars (zeg maar: links) om verbluffend conservatief te eindigen. Schrijnend voorbeeld is de man die zich ruim een decennium Bonnie ‘Prince’ Billy noemt, maar al achtendertig jaar Will Oldham heet. Muziek kon niet schotser en schever dan op zijn debuut There Is No-One What Will Take Care Of You (toen zijn schuilnaam nog Palace Brothers luidde). Beware is zijn twintigste cd. Of eenentwintigste – we zijn de tel kwijtgeraakt. Het...