Economie

Het hoofddoel van belastingheffing is het spekken van de schatkist. Daarover geen misverstand. Toen oud-topambtenaar Kees van Dijkhuizen vorig jaar van het kabinet opdracht kreeg een plan te maken voor de verbouwing van het belastingstelsel was dat een van de voorwaarden. Het belastingstelsel moest simpeler en beter, maar mocht de fiscus geen euro kosten.

Nu ligt er een plan. En Van Dijkhuizen lijkt geslaagd in zijn missie. De inkomsten voor de schatkist blijven op peil en ja, het kan eenvoudiger. Wat betreft de inkomstenbelasting zitten 12 van de 13 miljoen belastingbetalers straks in één tariefschijf van 37 procent. Zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag worden samengevoegd. Verder snoeit Van Dijkhuizen in het woud der aftrekposten. De topbankier wil op termijn zelfs de hypotheekrenteaftrek terugschroeven naar 30 procent.

Toch mist er iets. Van Dijkhuizen mag zijn opdrachtgever keurig bedienen, hij vergeet twee andere, nauwelijks minder gezaghebbende, instituten: de...