Diplomaten over hun post

Nu honderdduizenden ambtsberichten van Amerikaanse diplomaten over straat dwarrelen, rijst de vraag of Den Haag echt in paniek zou raken als WikiLeaks met cables van Nederlandse ambassades op de proppen komt. Zou het openbaar maken daarvan mensenlevens in gevaar brengen en de wereldvrede ernstig bedreigen, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton vreesde?

Oud-topdiplomaat Niek Biegman (74) kan zich niet voorstellen dat de onderlinge correspondentie van ons corps diplomatique de hartslag onder de bevolking zal versnellen. De meeste stukken zijn slaapverwekkend saai. De meer pikante informatie wordt bovendien gecategoriseerd als ‘confidentieel’, ‘geheim’ of ‘zeer geheim’ en wordt aldus ‘versleuteld’ via internet verstuurd. Daar komt echt niemand bij, het kraken van de codes is geen sinecure. Het gros van de door WikiLeaks onthulde kattebelletjes betreft e-mails waar de lagere ambtenarij al onbekommerd in heeft kunnen snuffelen....