Non-fictie / Susan Pinker en de seksen

Verschil, is dat erg? Zo eenvoudig als de vraag is, zo complex is het antwoord. Want het hangt ervan af. Klasseverschillen worden onrechtvaardig gevonden, maar inkomensverschillen nemen zonder veel gemor toe. Sekseverschillen zijn eeuwenlang gewoon gevonden, maar ze gelden nu (historisch gezien) als misstand die moet worden bestreden. Alleen, vrouwelijkheid moet ook weer niet worden weggemoffeld, maar juist getoond, geëtaleerd en zelfs ingezet als wapen in de seksestrijd.

Gaat het om gelijkheid in kansen en beloning, dan is daar langzamerhand niemand meer openlijk op tegen. Maar gelijkheid in gedrag? Wie moet zich aanpassen aan wie? Wie is de norm? Nog basaler: wie heeft de macht om te definiëren wat juist is wat niet?

Het vraagt wel iets om in deze platgetreden discussie nog iets te beweren wat niet de slijtageplekken vertoont van eerdere betogen. Die verdienste heeft The Sexual Paradox van de Canadese ontwikkelingspsychologe en journaliste...