Nieuws!

Geruststellend nieuws van het KNMI: zijn klimaatscenario’s uit 2006 voor het jaar 2050 hoeven niet te worden bijgesteld.

De Volkskrant: ‘Het klimaat verandert op sommige fronten sneller dan verwacht, maar dat heeft geen gevolgen voor de vergezichten van het KNMI over het klimaat in Nederland. (…) Uit recent onderzoek blijkt dat de grote ijskappen op West-Antarctica en Groenland snel afkalven, Nederland en West-Europa snel opwarmen en dat de hevigheid van extreme buien toeneemt. Deze verandering in klimaat gaat deels in rapper tempo dan verwacht. Toch hoeft het instituut zijn projecties niet aan te passen, omdat bij het opstellen is geanticipeerd op een aantal recente ontwikkelingen en rekening gehouden met de onzekerheid, zeggen de KNMI-onderzoekers.’

Waarom zou het KNMI zo’n persbericht rondsturen? Op het eerste gezicht lijkt het opschepperij – op de site van het KNMI staat trots: ‘Klimaatscenario’s van het KNMI blijken robuust’.

Maar het kan ook bedoeld zijn als een...