Via www.cbs.nl kan eenieder die daar lol in heeft nu zijn eigen maandelijkse inflatie uitrekenen. Het ongrijpbare wordt tastbaar gemaakt.

Een briefje van tien: dat kunt u vastpakken. Een glas wijn ook. En bij het getal op uw bankrekening kunt u zich in elk geval een voorstelling maken: via de flappentap kan het abstracte getal worden omgezet in briefjes die vastgepakt kunnen worden, en desgewenst geruild tegen een glas wijn. Maar inflatie – da’s iets heel anders. Een ongrijpbaar fenomeen, dat niettemin een stevige greep heeft op ons persoonlijk leven. Ongrijpbaar – maar nu niet meer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde deze week op zijn website (www.cbs.nl) een geinig dingetje dat het de ‘persoonlijke inflatiecalculator’ noemt. Inflatie is vanaf nu grijpbaar en individueel.

Inflatie is een constructie, een bedenksel van economen. Dat bedenksel was nodig om na te kunnen gaan hoe prijzen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Het prijsverloop van één...