Bij het verlengingsbesluit:

– Nederland legt het accent op minder vechten, en op meer opbouw. En daarbij: van wederopbouw naar opbouw. De Haagse politiek moet dus weer in een spagaat, want de realiteit van Uruzgan is niet die van het Binnenhof. Enerzijds is met ‘opbouw’ erkend dat er nooit iets was in Afghanistan dat ‘weer’ op te bouwen viel. Anderzijds geeft het aan dat de klus in feite nog zwaarder is dan in een gebied waar ooit al iets ‘bestond’. De uitdaging van het opbouwen steekt schril af bij de jongste veiligheidsanalyse van UNAMA, dat juist vooral kijkt naar de mogelijkheden tot opbouwwerk door de VN per provincie. UNAMA rekent Uruzgan tot de ‘extreme risk’ gebieden waar het eigenlijk te gevaarlijk voor opbouwwerkers is om zich er te wagen.

– Ook niet prettig is de waarschuwing, uitgerekend gisteren in Kaboel, van de Franse generaal Vincent Lafontaine (chief of planning for the International Security Assistance Force) dat het mis gaat met de veiligheid als de Navo zich...