Beschouwing / Een opportunist in Mekka

Onlangs beweerde de arabist Maurice Blessing in het dagblad Trouw dat het nooit goed komt tussen moslims en de rest van de wereld zolang niet-moslims zich hypocriet en paternalistisch ten opzichte van de islam blijven opstellen. Als student Arabisch kreeg Blessing het advies om tegen moslims nooit te vertellen dat hij atheïst is, ‘doe je maar voor als christen’. Moslims zouden het niet aankunnen om met niet-gelovigen om te gaan. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) ging nog een stapje verder in deze veinzende houding. Nadat hij in 1880 een proefschrift over de bedevaart had gepubliceerd onder de titel Het Mekkaansche feest, wilde hij voor vervolgonderzoek dolgraag naar Mekka. Omdat hij wist dat je als atheïst of christen niet binnenkwam, koos hij voor de participerende journalistiek en ondernam zijn reis als ‘undercovermoslim’. Hij liet zich bekeren en – hoewel dat geen voorwaarde was – besnijden en arriveerde onder de naam...