De Verenigde Staten hebben vergaande pressie uitgeoefend op andere landen om steun te verkrijgen voor de VN-resolutie die de oorlog in Irak moest toestaan. Kreeg Nederland ook een telefoontje?

Straks is Bush verdwenen en zal niemand meer van hem vernemen. Misschien wordt hij hulpsheriff in een stil stadje in Texas. Misschien krijgt hij zo weinig te doen dat hij tijd heeft om eens naar Den Haag te vliegen. Om te getuigen voor de commissie die de politieke steun van Nederland aan de Irak-oorlog zal uitzoeken – als het er ooit nog van komt. We weten dat het niet waarschijnlijk is. Premier Balkenende sloot de weg naar een onderzoek af bij de kabinetsformatie en de PvdA nam genoegen met de toezegging dat toekomstige uitzendingen ‘een adequaat volkenrechtelijk mandaat’ zouden behoeven.

Op die redenering viel iets af te dingen. Het was bij Irak niet om een Nederlandse uitzending van militairen gegaan, maar slechts om het verlenen van politieke steun aan een interventie door Amerikaanse...