Boeken / Nieuwe kansen

‘Crematieplechtigheden’, zo noemde uitgever Joost Nijsen in dit blad de bijeenkomsten over de toekomst van het boek die tegenwoordig met de regelmaat van de klok plaatsvinden in Amsterdam. Het papieren boek is dood en trekt uitgever en boekhandel mee in zijn val, dat is de gedachte. Maar is dat zo? Als je naar het boekenvak in de volle breedte kijkt en alle uitgeverijen meeneemt in je oordeel, staan ze er misschien niet zo slecht voor.

De crisis in het boekenvak is niet nieuw, al komen er nu wel erg veel gevaren in één keer op de uitgevers af. De boekenmarkt was na 1945 een groeimarkt en is dat, mede door de onderwijsdemocratisering, gebleven tot midden jaren tachtig. In die periode van pakweg veertig jaar kwamen er steeds nieuwe lezers bij en daardoor konden uitgevers steeds meer uitgeven. Maar in de jaren tachtig groeide de vraag niet meer en raakte de markt verzadigd. De boekenmarkt werd een cyclische markt: de verkoop gaat op en neer samen met de rest...