Het begon medio augustus met een simpele handtekeningenactie. Zo’n site die je tegenwoordig binnen een paar uur in elkaar hebt gedraaid. Een manifest met de klinkende titel ‘Wij staan voor onze grondrechten’. En vierenveertig geëngageerde CDA-leden.

Maar toen de actie eenmaal gelanceerd was, viel het initiatiefnemer Wouter Beekers meteen op hoe gevoelig de onderhandelingen met de PVV binnen de partij lagen. ‘Veel ondertekenaars gaven me ook de brieven die ze aan het partijbestuur hadden gestuurd,’ zegt Beekers, politicoloog aan de Vrije Universiteit en sinds twee jaar lid van het CDA. ‘Er leefde een grote angst die op het punt stond aan de oppervlakte te komen.’ Binnen twee weken hadden bijna duizend CDA-leden het manifest getekend.

Op de lijst stonden geen bekende CDA’ers. Dat was Beekers ten zeerste afgeraden door partijprominent Doekle Terpstra. ‘Dan zou het een actie lijken van een eenling die er een paar anderen had bijgezocht. Het moest een initiatief van onderop zijn.’...