Weerbarstige eenling

Wouter Douma, op 22 maart op drieëntachtigjarige leeftijd overleden, was een Wageningse socioloog die zich in zijn beginperiode verdiepte in de verandering van het gezin in agrarische gebieden. Voor mensen op zoek naar een levenspartner schreef hij Wie past bij wie. De afgelopen jaren vond hij inspiratie in het leven van de eerste christenen. Hijzelf noemde zich een humanistisch christen die zich vooral in de sociale traditie van zijn gereformeerde kerk thuis voelde. In de roerige jaren zestig had hij het rebelse studentenblad Belhamel opgericht en namens Progressief Personeel zat hij tijden als enig gekozen lid in het behoudzuchtige hogeschoolbestuur. Hij pleitte voor democratisering en kreeg het zwaar te verduren. Op zoek naar afstand en rust fotografeerde hij wolkenluchten, bestudeerde de sterren en werd eens tijdens een wandeling net niet getroffen door neerstortende stukken meteoriet. Hij las sciencefiction, gefascineerd als hij was door de vraag hoe...