Laatbloeier met grote haast

Herman Gresnigt, op 14 oktober op achtenzeventigjarige leeftijd overleden, was psycholoog en directeur van een blindeninstituut die zei: ‘Je bent gesjochten als je blind geboren wordt, maar als je op moet groeien in een internaat ben je dubbel gesjochten.’ Hij was een man met een missie, een pionier, aimabel, gedecideerd en gehaast. Toen een elfjarig jongetje eens hijgend en puffend met gejaagde pas het internaat binnenkwam, zei de blinde portier, die meende zijn directeur te horen: ‘Goedemorgen, mijnheer Gresnigt.’

Op zijn zeventigste ging hij op de fiets naar Santiago de Compostela. Elke avond schreef hij, in een mooi maar onleesbaar handschrift, een brief aan familie of vrienden over de belevenissen van de dag; zakelijk, feitelijk, de afgelegde afstand, maaltijd, slaapplaats, een toevallige ontmoeting. Met het verzoek de brief te bewaren en op de computer te zetten. Hij wilde archiveren en documenteren; han-diger als iemand anders dat voor hem deed....