Een onmogelijke lieverd

Olga Madsen, op 14 december op vierenzestigjarige leeftijd overleden, was een onstuimig en temperamentvol film- en televisiemaker die vooral bekend werd als ‘de koningin van de soap’ en ‘de moeder van Goede Tijden Slechte Tijden’; kwalificaties waar zij trots op was, maar die haar ook mateloos ergerden. ‘Alsof ik niets anders heb gedaan; alsof ik geen Faust van Goethe, niet Vondels Adam in ballingschap heb verfilmd.’ Ze kon stampvoeten en ruziemaken, had vijanden, maar voor haar vrienden en de kinderen van die vrienden en haar nichtjes was zij zorgzaam, lief en intens loyaal. Zij geloofde in de jonge generatie, inspireerde aanstormend talent en leefde voor haar vak. Zij was, zei een vriend, ‘een onmogelijke lieverd’.

Olga Madsen werd op 10 januari 1947 in Amsterdam geboren. Haar ouders waren communist; tijdens de oorlog hadden ze in het verzet gezeten, haar moeder maakte toen zelfs een geheimzinnige reis naar Moskou. Op zolder stond een illegale...