Nederland kan zich natuurlijk ook terugtrekken uit Europa. Gewoon even verplaatsen.

Vooruitlopend op de Europese verkiezingen is een groepje ingenieurs uit Delft druk bezig met het inventariseren van de technische problemen die zich voor zullen doen mocht men besluiten dat Nederland zich terugtrekt uit Europa. In het rapport ‘Nederland Op Drift’ worden aanbevelingen gedaan over hoe een eventuele verplaatsing te bewerkstelligen. Een samenvatting.

Uitgraven
Het grootste gedeelte van ons land ligt op kleigrond. Dit heeft als voordeel dat bij het uitgraven van provincies de meeste stukken land wel aan elkaar zullen blijven plakken. Al is het zaak die stukken grond tijdens de verplaatsing goed nat te houden om uitdrogen en verbrokkelen te voorkomen. De grensstreek van Nederland is echter van zand. Al is het makkelijker graven in zand, het risico bestaat dat Limburg, Overijssel, Utrecht en Gel­der­land uit elkaar vallen. Dit probleem zou letterlijk kunnen worden ondergraven, maar...