Ik schrijf deze week geen column over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u Vrij Nederland ontvangt, zitten we er al bijna middenin, waarom zou ik u er nog van overtuigen om dat stembiljet uit de stapel oud papier te vissen?

De kans is een op drie dat u toch niet gaat stemmen. U vindt Europa waarschijnlijk niks. Nog groter is de kans dat u walgt van het Europees Parlement, dat een paar keer per jaar in een met goud beslagen trein van Brussel naar Straatsburg reist en weer terug. Inderdaad, de Fransen zijn onverzettelijk en willen ‘hun’ Straatsburg niet opgeven. Het is een prachtige stad die op de plaats ligt waar Duitsland en Frankrijk altijd oorlog met elkaar begonnen. Dat er nu gepraat wordt in plaats van gevochten mag een excuus zijn, maar ik begrijp dat u niets geeft om die sentimentele symboliek. Zakkenvullers, al die europarlementariërs!

Ik sputter tegen dat ik al die fraaie provinciehuizen in ons land, waar Statenleden onder leiding van Jan Franssen...