Een vriend van me heeft na dertig jaar zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij was het principieel oneens met het gedoogpact van Geert Wilders. Na een paar weken was er nog steeds geen reactie van de partij gekomen. Daarom belde hij het secretariaat. ‘U bent om principiële redenen opgestapt? Dan valt u onder code 92,’ voegde de medewerkster van de ledenadministratie hem toe. ‘Aan de verwerking van code 92 zijn we nog niet toegekomen.’

Het CDA heeft sinds kort een nieuwe tijdelijk voorzitter: oud-Kamerlid Liesbeth Spies. Ze gaat naar de bezorgde en ongeruste leden luisteren, zei ze in interviews. Misschien eerst eens bellen met de spijtoptanten die onder code 92 vallen, Liesbeth?