Kunst / Vincent van Gogh

Wat zoeken zo’n anderhalf miljoen mensen per jaar in het Van Gogh Museum? Waarom spreekt Vincent van Gogh zo tot de verbeelding? Is het schoonheid? Sensatie? Verpozing? Vergetelheid? Onge-twijfeld maken die ingrediënten deel uit van het pakket. Maar wat zou de essentie zijn van de brug die het oeuvre van Van Gogh al decennialang slaat naar een groot publiek? Was het zijn spleen of houding van alles of niets? Zijn moeite met gezag en de daaruit voortvloeiende kritische en moeizame verhouding tot zijn omgeving, zijn monomanie, zijn allerindividueelste expressie van zijn allerindividueelste emotie?

De status van martelaar en miskend genie maakte van Vincent van Gogh (1853-1890) een magneet die als geen andere kunstenaar drommen publiek trekt. Van Gogh groeide uit tot een wereldmerk, net als Coca-Cola. Hij werd het voorbeeld van de kunstenaar die tegen de klippen op zijn eigen, eenzame weg volgde. De meteoriet die als donderslag bij heldere hemel verschijnt...