De Tweede Kamer is tevreden over de manier waarop zij functioneert. Dat blijkt uit een enquête onder Tweede Kamerleden die is gehouden door Vrij Nederland en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Twee derde van de geënquêteerde Kamerleden vindt dat de samenleving zich in de Kamer op een goede manier vertegenwoordigd kan voelen. Bovendien is een groot deel van de Kamerleden tevreden of zelfs zeer tevreden over hun maatschappelijk aanzien. Opmerkelijk, in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek bijzonder laag is.

De Tweede Kamer blijkt ook een stuk volgzamer dan gedacht. Het afgelopen jaar klaagde de oppositie regelmatig over de verstikkende werking van het regeerakkoord. Maar volgens de enquête van VN vindt meer dan driekwart van de Kamerleden – ook van de oppositie – dat regeerakkoorden effectief, essentieel en onmisbaar zijn. Ook over de fractiediscipline is een grote Kamermeerderheid overwegend positief.

De geëenquêteerde parlementariers kozen Alexander Pechtold...