Biografie

In de nieuwe biografie van Karl Marx, geschreven door de Duitse documentairemaker Rolf Hosfeld en merkwaardigerwijs ‘eigentijds’ genoemd, staat de ontwikkeling van het marxisme centraal. Dat betekent dat we nauwelijks iets lezen over het persoonlijk leven van de in Trier geboren politiek filosoof, al wordt even aangestipt dat Marx tijdens het schrijven van Das Kapital verliefd was op een meisje uit de Betuwe.

In sneltreinvaart vertelt Hosfeld dat Marx rechten en filosofie studeerde in Bonn en Berlijn. Hij promoveerde aan de universiteit van Jena en keerde terug naar Berlijn in de hoop er een aanstelling aan de universiteit te krijgen. Dat lukte niet en daarom ging hij de journalistiek in. Hij kwam bij de Rheinische Zeitung terecht en was daar net een jaar hoofdredacteur toen de krant onder druk van de Russische tsaar verboden werd. Marx pakte zijn biezen en vertrok naar Parijs.

Hegel had hij al stukgelezen en nu raakte hij onder invloed van de ideeën van Bruna Bauer,...