film

De voice-over in de film is voor velen een ­gemakzuchtig, uitleggerig en te veel op de literatuur leunend stijlmiddel. En leunen op de literatuur doet de voice-over in Yeralti (‘Onder­gronds’) zeker, maar het contrast ­tussen het hooghartige zelfbeeld van de ­ik-persoon in voice-over en de objectieve ­weerslag van de gebeurtenissen voegt een intrigerende laag toe aan deze in Ankara ge­situeerde bewerking van Dostojevski’s Herinneringen uit het ondergrondse.

Nee