Journalisten, zou ik zeggen, zijn niet op aarde om koffiedik te kijken.

Vanwaar toch ineens dat journalistieke enthousiasme voor het turen in de glazen bol? Ik kan me althans niet heugen dat de geschreven pers ooit zo ijverig speculeerde over wat ons te wachten staat als aan het begin van dit nieuwe jaar. De terugbliklijstjes lagen bij wijze van spreken nog niet in de kattenbak of de vooruitbliklijstjes dienden zich aan.

Zo wist dagblad Trouw op 2 januari te melden dat 2014 het jaar wordt van ‘de stad, het dorp en de wijk’, het jaar waarin wij meer dan ooit onze ‘spullen’ delen, het jaar ook waarin wij ‘de positieve kant van de transparantie’ zullen ontdekken. De Volkskrant hield zich redelijk in, met alleen een opsomming van negen ’techtrends’ waarvan wij veel zullen horen. NRC Handelsblad daarentegen leek er geen genoeg van te kunnen krijgen. Liefst tien redactiechefs mochten die dag vertellen waar en op wie u het komende jaar moet letten. Dat leverde zinnen op als: ‘2014...