Reportage / Een huis in Sint-Petersburg

Toen ik al aardig tegen de veertig liep, bleek ik – ondanks een voorheen nogal liederlijk bestaan – in het wonderlijke bezit van een halve ton euro spaargeld. Een erfenis had ik niet te verwachten. Ik besloot voor het geld een huis te kopen. Omdat ik de meeste banden had met Sint-Petersburg, mijn vriendin er vandaan kwam en bovendien Moskou simpelweg niet te betalen was, werd het de Nevastad. Ik zie me nog op een decemberdag, met zestigduizend Amerikaanse dollars in de binnenzak van mijn bontgevoerde jas, door een Gogoliaanse sneeuwstorm naar de notaris achter het Finland Station hollen. Want alles gebeurde en gebeurt hier cash.

Sindsdien is mijn bestaan a tale of two cities. Pendelend tussen Moskou en Petersburg; tussen huur en koop; tussen de eclectische metropool der zonde en het classicistische rijk van de cultuur. Als ik weg ben, bewaakt Julia het fort – samen met de poezen Moesja en Lolja. Onze woning maakt deel uit van een voormalige...