Pop

‘De rockhandboeken vermelden haar niet of nauwelijks. Naar men mij vertelt wordt zij bijna nooit in vrouwenhuizen afgespeeld. Zij heeft in Nederland zowel in 1960 als 1965 een hitje gehad, maar werd al gauw vergeten. In recente Amerikaanse, Engelse en Nederlandse naslagwerken wordt zij niet meer genoemd. In de tweede editie van Muziekkrant Oors eerste Nederlandse Popencyclopedie vinden we haar voor het laatst. In de eerste zin over haar die ik daar aantrof, wordt haar probleem zonneklaar neergezet: “Wanda Jackson is een van de weinige Amerikaanse zangeressen die zowel rauwe rock & roll als rustige country & western-muziek vertolkt.”‘

Zo noteert Boudewijn Büch in zijn begin jaren negentig verschenen boek Rock & roll: een persoonlijke geschiedschrijving. In het hoofdstuk ‘De verkeerde kant van Wanda Jackson’ doet hij twee dingen tegelijk: een monument oprichten voor de destijds alleen in kleine kring nog bekende zangeres en vervolgens dat monument weer afbreken. De reden voor...