Opinie

Een van onze belangrijkste musea voor internationale cultuurgeschiedenis moet over een jaar misschien zijn deuren sluiten. Ik heb het over het Tropenmuseum, dat al bijna honderdvijftig jaar de Nederlandse bemoeienis met, en belangstelling voor, culturen buiten Europa toont. Het kwam rijkelijk laat, want we zaten al sinds 1600 in Indië, Japan en Suriname. En nu verdwijnt het misschien vroegtijdig. Terwijl juist niet-westerse erfgoedmusea belangrijker én succesvoller zijn dan ooit in deze tijden van globalisering.

Amsterdam telt zo’n honderdtachtig verschillende nationaliteiten en is daarmee een wereldstad met een enorm kosmopolitisch potentieel. Inmiddels gaat het om de derde generatie Indische Nederlanders, Surinamers, Turken en Chinezen – goed geïntegreerde kinderen, wier ouders hier zijn geboren en vloeiend Nederlands spreken. Uit historisch onderzoek weten we dat juist deze groepen voor vitaliteit en vernieuwing in een samenleving zorgen. Dit is geen politiek...