Bladwijzers / De beste online bronnen bij het nieuws

The Independent; De geprezen wordende

De term ‘poet laureate'(de geprezen dichter) stamt af van de Romeinse traditie om een stadsdichter te benoemen. In 2009 verscheen in The Independent ter ere van de benoeming van de huidige Britse Dichter des Vaderlands, Carol Ann Duffy, de geschiedenis van deze Britse zeventiende-eeuwse traditie. Ook met de vraag ‘does the job still mean anything?’.

Koninklijke bibliotheek; De rampendichter

Al in 1850 deed dichter De Génestet een oproep tot het aanstellen van een Dichter des Vaderlands, staat in een dossier van de Koninklijke Bibliotheek. Dit vanwege de barre kwaliteit van de vele liefdadigheidsgedichten, die onder meer na watersnoodrampen werden geschreven, en waarmee vaderlandslievende rampendichters geld ophaalden voor het maatschappelijk belang.

PBS Newshour; The Names

Dat de belangrijkste taak van een poet laureate het bieden van troost bij rampen is, wordt nog eens benadrukt door Billy...