Dogville op toneel

Dof en vermoeid sjokt acteur Ton Kas tussen de dorpelingen door. De dorpelingen zien hem niet, reageren niet op hem. En hij laat zich niet met hen in, want ze bestaan niet voor hem, zijn herinneringsbeelden, illustraties van zijn verhaal. Hij is de verteller en verhaalt over droevige gebeurtenissen in het dorpje Dogville. Hij is het enige reële personage, hij staat in het zogenaamde ‘hier en nu’ voor ons, en wil ons of zichzelf met zijn verhaal iets duidelijk maken over het door hem verworven inzicht in de dorpelingen en in de mens als zodanig. Maar het valt hem zwaar, het kost hem de grootste moeite dat verhaal uit zijn strot te krijgen. Hij wil het misschien niet eens vertellen, hij staart voor zich uit of houdt zijn hoofd gebogen, richt zich niet tot het publiek maar mompelt maar wat voor zich uit. Hij heeft alle illusies verloren, niet alleen over de dorpelingen, maar ook over zichzelf. Wijsheid mag dan de troost der teleurgestelde zijn, vrolijk is hij...