Boefjes op het Surinaamse podium

‘Er is evenveel geweld op het platteland als in de stad. De minst bevolkte plattelandsgebieden zijn relatief zelfs gewelddadiger dan de dichtstbevolkte gebieden.’ Dat meldde NRC Handelsblad vorige week naar aanleiding van een onderzoek naar geweld onder jongeren, uitgevoerd door Don Weenink van Wageningen Universiteit. Ook Het Parool maakte er melding van: ‘De dunstbevolkte gebieden (…) tellen zelfs meer vechtersbazen dan dichtbevolkte steden (…). Achttien procent van de jongeren in de lege gebieden heeft wel eens gevochten, tegen dertien procent van hun leeftijdsgenoten in de grote stad. Volgens Weenink is dit opvallend, omdat veel Nederlanders nog altijd denken dat de stad het gevaarlijkst is.’

Dat is eigenaardig: na zoveel jaren maatschappelijke discussie over geweld, zinloos geweld, veiligheid en ‘gevoel van veiligheid’ bestaat er kennelijk nog steeds grote verwarring over het begrip ‘veiligheid’. Want waar denken ‘veel Nederlanders’ aan als...