Den Haag

Gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. Op hun sites spreken de politieke partijen de hoop uit dat u en ik een voorspoedig en welvarend 2013 tegemoet gaan. Met een stralende blauwe hemel bij de PvdA en een gedicht over het licht dat weer aanbreekt op de site van de christen-democraten. Bram van Ojik en zijn volgelingen hopen op een mooi groen en sociaal 2013, Emile Roemer probeert na zijn verkiezingsdebacle weer vertrouwen en optimisme uit te stralen. Alleen de PVV gooit roet in het eten. Die fulmineert tegen de hoge kosten van de nieuwjaarsrecepties op de gemeente- en provinciehuizen. Van alle anderen luidt de nieuwjaarsboodschap: kop op!

Dat zullen we ook nodig hebben. In de kerstvakantie heb ik de laatste voorspellingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV doorgenomen en daar wordt een mens niet vrolijk van. Eén derde van de Nederlanders is bang dat zijn financiële situatie gaat verslechteren. Bijna de helft van de...