De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Gezien de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de Nederlandse bijdrage aan de Olympische Spelen in Sotsji wil ik de Kamer graag informeren over het feit dat ook het ministerie beseft dat er sterk zal moeten worden ingegrepen om het nationale topsportklimaat aan te pakken.

Te lang hebben mijn voorgangers geloofd dat investeren in sport gezond is voor lichaam en geest. Dat topsport niet gezond is voor het lichaam behoeft inmiddels geen uitleg meer. Financieel is het in deze tijden van crisis ook niet langer te verantwoorden dat wij zodanig over-investeren dat we meer medailles winnen dan landen die tien tot honderd keer groter zijn dan wij.

Klik voor grootKlik voor groot

Ook moreel is er sprake van een topsportklimatologisch broeikaseffect. Wanneer goud halen ten koste van een landgenoot die zilver binnenhaalt voor meer verdriet zorgt dan knuffelen met een van ’s werelds wreedste dictators, wordt het duidelijk dat ons...